Son Güncellenen Raporlar
 
TCMB Kurları
 
 :  4.8000 - 4.8086
 :  5.5924 - 5.6025
20.07.2018 15:30
Bize Ulaşın

Kişisel Verilerin KorunmasıAydinlatma Yukumlulugu Nikki Beach|| Nikki Beach Data Protection Notice

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu : Adilbey Holding A.Ş.

Adres : Bodrum Şubesi, Kaynar Mevkii 48400 Bodrum, Muğla, Turkey.

Adilbey Holding A.Ş. (“Nikki Beach”) olarak Şirketimiz sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde korunması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu Aydınlatma Metni, sizi Kanun kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, yüklenici, iş bağlantısı, ziyaretçi, çalışan veya çalışan adayı sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz Kanun’a uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenecek ve yurt içindeki ve rıza gösterdiğiniz takdirde yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Otelcilik, turizm ve konaklama hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

1. Kimlik Bilgileri

2. İletişim Bilgileri

3. Aile Bireylerine Ait Veriler

4. Mali Veriler

5. Özlük VerileriVeri Kategorisi Kimlik Bilgileri
Açıklama Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden Toplanır? Kimlik verilerini; müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, yüklenicilerimizden ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, araç plaka bilgisi, fotoğraf, kimlik fotokopisi gibi verilerdir.
Toplanma Amacı Müşterilerimizden kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz. Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Hukuki Neden Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; güvenliği sağlamak ve konuklarımıza daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak gibi amaçlarla ziyaretçilerin (tesislerimize günü birlik giriş çıkış yapan tüm kişilerin) kimlik bilgilerini toplamaktayız.
Toplanma Yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi İletişim Bilgileri
Açıklama Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden Toplanır? İletişim bilgilerini; müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, yüklenicilerimizden ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi, elektronik posta adresi gibi verilerdir.
Toplanma Amacı Müşterilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak; reklam, kampanya ve promosyonlarımızdan haberdar etmek; otelcilik faaliyetlerimizi ifa etmek amaçlarıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz. Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Hukuki Neden Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim bilgilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; müşteri memnuniyet anketlerinin yapılmasını veya güvenliği sağlamak gibi amaçlarla söz konusu bilgileri toplamaktayız.
Toplanma Yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi Aile Bireylerine Ait Bilgiler
Açıklama İlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.
Kimden Toplanır? Aile bireylerine ait verileri; müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Aile bireylerinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.
Toplanma Amacı Müşterilerimizin aile bireylerine ait bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
Hukuki Neden Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; acil durumlarda iletişime geçmek amacıyla bu verileri toplamaktayız.
Toplanma Yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi Mali Bilgiler
Açıklama Ödemelerin işleme konulması ile ilgili, veya ilgili kişinin mali durumu ile ilgili bilgilerdir.
Kimden Toplanır? Mali verileri; müşterilerimizden, çalışanlarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik Ücret, imza sirküleri, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.
Toplanma Amacı Müşterilerimizden mali bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve hizmetlerin sağlanması amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın mali bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz. Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Hukuki Neden Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali bilgilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; sıklıkla otellerimizde konaklayan misafirlerimize ödeme kolaylığı sağlamak gibi amaçlarla mali bilgileri toplamaktayız.
Toplanma Yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Veri Kategorisi Özlük Bilgileri
Açıklama İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden Toplanır? Özlük verilerini; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.
İçerik Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mali bilgiler, cinsiyet, boy ve kilo, sosyal sigorta numarası, kan grubu, aile durumunu gösteren belge, ikametgah adresi, banka hesap bilgileri, ikametgah belgesi, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş, askerlik durum bilgisi, engellilik bilgisi, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler, sigorta bilgileri, konut ve kira bilgisi, yabancı dil bilgisi, öğrenim durumu, meslek bilgisi ve önceki adresi ve imza gibi verilerdir.
Toplanma Amacı Çalışanların verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız. Çalışan adaylarının verilerini, gereken ölçüde, istihdam için değerlendirme yapmak için toplamaktayız.
Hukuki Neden Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki iş sözleşmesi ilişkisi nedeniyle de özlük bilgilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; sigorta, acil durumlarda aile bireyleri ile iletişime geçme ve çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Toplanma Yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Kişisel Verilerimizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin sağlanması amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yalnızca;

  • Açık rızanızın bulunduğu,

  • KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu veya

  • KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunduğu, Türkiye’deki veri sorumlusunun ve ilgili yabancı ülkedeki veri aktarılacak tarafın yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve bu taahhüdün Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından onaylandığı

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

x) Tarafınızca verilen kişisel verilerin işlenmesine veya aktarılmasına ilişkin açık rızayı her zaman geri alma

xi) Tarafımıza başvurunuzun reddi halinde 30 gün içinde, veya her halde başvuru tarihinizden itibaren 60 gün içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na şikayette bulunma

haklarına sahipsiniz.

Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, yazılı talebinizi Kaynar Mevkii 48400 Bodrum/Muğla adresine ıslak imzalı olarak veya adilbey@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir. İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

  • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

  • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

  • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

  • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.